Vybrané kapitoly z axiológie (v kontexte kritiky tradičnej metafyziky)

ONLINE

978-80-8152-955-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Štefan Jusko
Rok vydania:2020
Dostupné od:31.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:82
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vybrané kapitoly z axiológie sú dielom viacročnej bádateľskej práce autora a tiež istým zúročením požiadaviek z pedagogickej praxe tohto predmetu. Kapitoly v tejto syntetizujúcej podobe publikované ešte neboli a som pre-svedčený, že práve v tejto podobe môžu nadobudnúť vyššiu hodnotu a väčší reálny dosah na našich študentov filozofie.
Jednotlivé kapitoly sú zamerané na problém rozpadu tradičných hodnôt, ústiaci často až do nihilizmu a straty zmyslu ľudského bytia. Nie je náhodou, že spoločným menovateľom predložených textov je F. Nietzsche, filozof, ktorý prvý vyzval k prehodnoteniu všetkých hodnôt, ale aj F. Dostojevskij, ruský filozofujúci spisovateľ, ktorý sa na problém nihilizmu, na problém zničotenia hodnôt pozerá inak.
Cieľom predmetných textov je doslova až provokatívne osloviť našich študentov tak, aby otázky spojené so zmyslom vlastnej existencie riešili samostatne a kreatívne, lebo, ako som presvedčený, naša doba je veľkou výzvou k novým, originálnym myšlienkam, k axiologickým súdom, ktoré vždy predchádzali tým kognitívnym.
Do akej miery sa podarilo moje zámery a ciele naplniť, nechávam na čitateľovi.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie