Doktorandské Miscelaneá 3

ONLINE

978-80-8152-397-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Vedecký redaktorJán Sabol
Rok vydania:2016
Dostupné od:jún 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:296
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Po dvoch zväzkoch publikácie Doktorandské miscelaneá, v ktorých sa predstavili viacerí doktorandi Filozofickej fakulty UPJŠ v troch študijných odboroch (Literárna veda/Slovakistika, Filozofia a Psychológia – 1. zväzok; spolu 16 príspevkov), resp. v štyroch študijných odboroch (Psychológia, Filozofia, Literárna veda/Slovakistika, Britské a americké štúdiá – 2. zväzok – spolu 13 príspevkov) predkladáme vedeckej obci fakulty a azda aj širšie 3. zväzok, v ktorom sa rozširuje „repertoár“ študijných odborov na šesť (Psychológia, Filozofia, Sociálna práca, Politológia, Britské a americké štúdiá, Literárna veda/Slovakistika – pripomínam, že názvy študijných odborov a študijných programov uvádzam v „zjednodušenej“ podobe; porov. zb. Doktorandské miscelaneá, 1, 2012 a Doktorandské miscelaneá, 2, 2013) a zároveň, čo je sympatické poznanie, stúpa aj počet príspevkov (21 od 23 autorov; jeden príspevok so spoluautorstvom školiteľky). Ich tematický „rozptyl“ je daný aktuálnymi výskumnými úlohami v študijných odboroch humanitných a spoločenskovedných disciplín, ale ich prepája úsilie o tvorivé hľadanie najvhodnejších a pre konkrétnu tému najinšpiratívnejších tematicko-metodologických východísk, osobitne v úvodnej kapitole dizertačných prác.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie