Patočka o vzniku matematickej prírodovedy

Online only

978-80-8152-060-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Pavol Tholt
Science editor:Vladimír Leško
Year of publication:2013
Available from:08.11.2013
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:224
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Philosophy and History of Philosophy
Note:Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom Výskum a vzdelávanie UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056

Related Products