Kant, fenomenológia a analytická filozofia

Online only

978-80-8152-104-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Vladimír Leško • Milovan Ješič • Eugen Andreanský
Science editor:Pavol Tholt
Year of publication:2013
Available from:2013
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:206
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Philosophy and History of Philosophy
Note:Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod názvom Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT), kód ITMS projektu: 26110230056

Related Products