Ekonomické aspekty v územnej samospráve - Zborník abstraktov

ONLINE

978-80-7097-864-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Eva Mihaliková
Rok vydania:2011
Dostupné od:01.02.2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:12
Poznámka:Korešpondenčná konferencia bola realizovaná v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0288/10 – Progresívne trendy posudzovania finančnej situácie a merania výkonnosti v územnej samospráve.

Popis

Zborník abstraktov z vedeckej korešpondenčnej konferencie Fakulty verejnej správy UPJŠ
v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie