Manažment ľudských zdrojov

ONLINE

978-80-8152-219-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriela Kravčáková
Rok vydania:2014
Dostupné od:18.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Dielo Manažment ľudských zdrojov je spracované ako vysokoškolské skriptá určené predovšetkým študentom odboru Verejná správa. Zámerom autorky bolo spracovať problémové okruhy personálnej práce komplexne. Texty boli tvorené na základe aktuálnych teoretických poznatkov z oblasti manažmentu ľudských zdrojov, výsledkov výskumov, ale aj monitorovania praxe. Text poskytuje teoretické poznatky tak, aby si čitateľ dokázal osvojiť základný terminologický aparát, organizáciu a úlohy manažmentu ľudských zdrojov, porozumel personálnym funkciám a aby na teoretickej i aplikačnej úrovni vedel využiť metódy personálnej práce. Vysokoškolské skriptá majú 9 samostatných kapitol so zameraním na jednotlivé personálne činnosti (personálne plánovanie, dizajn a redizajn pracovného miesta, získavanie uchádzačov o obsadenie pracovného miesta a o prácu pre organizáciu, výber z uchádzačov, hodnotenie zamestnancov, mobilita zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov) a príspevok manažmentu ľudských zdrojov k úspešnosti organizácie. Každá kapitola obsahuje úlohy orientované na organizácie verejnej správy, situácie aplikované do praxe a otázky na zopakovanie. Vysokoškolské skriptá môžu slúžiť nielen ako učebný materiál pri vysokoškolskom vzdelávaní, ale aj ako užitočná pomôcka pre odbornú verejnosť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie