Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II.

ONLINE

977-80-8152-344-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Drahomíra Ondrová • Veronika Džatková
Rok vydania:2015
Dostupné od:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:286
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Popis

Perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28. mája 2015 v Košiciach

Dňa 28. mája 2015 zorganizovala Katedra verejnej politiky a verejnej správy v spolupráci s organizačným a vedeckým výborom vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „Aktuálne výzvy a problémy verejnej správy II. - Perspektívy komunálnej politiky na Slovensku po voľbách v roku 2014“. Konferencia svojim obsahom nadväzovala na konferenciu „Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy I.“, ktorá bola realizovaná 21. novembra 2012 a položila základy pre cyklus konferencií venovaných tak závažnej problematike akou je verejná správa.
Konferencia bola zameraná na širokú oblasť problémov spojených s verejnou správou z pohľadu jej chápania ako akademickej disciplíny v spojitosti s politológiou, právom, etickým aspektom, ekonómiou, elektronizáciou a riadením verejnej správy a zameraním sa na perspektívy komunálnej politiky. Autori vo svojich príspevkoch nezostávali len v rovine teoretickej a deskriptívno všeobecnej, no existujúce problémy sa snažili riešiť formulovaním návrhov a možných spôsobov ich riešenia v aplikácii na prax verejnej správy.
Autori i zostavovatelia veria, že zborník príspevkov bude mať pozitívny prínos nielen pre teoretikov a študentov Fakulty verejnej správy, ale aj pre predstaviteľov a odborníkov z praxe, ktorí sú každodenne konfrontovaní s problematikou verejnej správy.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie