Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-413-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ondrej Mitaľ • Veronika Nováková
Rok vydania:2016
Dostupné od:31.05.2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:272
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 17.2.2016 v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, 040 11 Košice.

​Obsah zborníka tvoria príspevky účastníkov konferencie Teória a prax verejnej správy: Vedecká konferencia doktorandov uskutočnenej 17. februára 2016 na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celkovo je v zborníku 29 príspevkov, ktoré sú podľa ich obsahového zamerania rozdelené do politologickej, právnej a sociálno - ekonomickej sekcie. Účastníci konferencie predstavovali príspevky rozmanitých aktuálnych odborných tém spôsobom obohacujúcim súčasnú teóriu a prax verejnej správy. Jednotliví autori do svojich konferenčných príspevkov zároveň zahrnuli mnoho dôležitých postrehov, názorov, skúseností a poznatkov. Všetky publikované príspevky poskytujú priestor pre hlbšiu kvalifikovanú diskusiu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie