Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia II

ONLINE

978-80-574-0259-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Anna Čepelová
Rok vydania:2023
Dostupné od:30.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:86
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 „Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov,”
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Nekonferenčný zborník vedeckých prác „Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia II.” prezentuje aktuálny stav a možné trendy v oblasti zvyšovania kvality života občanov v postcovidovom období. Autori príspevkov spracovali celu radu informácií, ktoré sa orientujú na využívanie smart technologii v podmienkach súčasnej spoločnosti. Publikované výstupy sú tematicky zamerané na nasledovné oblasti: determinanty vplývajúce na kvalitu života občanov, legislatívne zmeny ako nástroj riešenia dopadov pandémie na kvalitu života, kvalita života občanov a sociálna vylúčenosť, inteligentné technológie ako nástroj ovplyvňujúci kvalitu zberu separovaného odpadu, využitie smart technológii v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, využitie umelej inteligencie v spoločenskom živote.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie