Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-574-0234-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Popis

Zborník príspevkov z VIII. Ročníka medzinárodnej konferencie doktorandov ,,Teória a prax verejnej správy“, ktorá sa konala 17.2.2023 online prostredníctvom Microsoft Teams pod záštitou Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Konferencie sa zúčastnilo 32 doktorandov zo Slovenskej republiky, Ukrajiny, či krajín Afriky. Konferencia umožnila účastníkom prezentovať výsledky ich vedeckovýskumnej činnosti v oblasti verejnej správy. Účastníci konferencie boli rozdelení do 4 odborných sekcií podľa témy ich príspevku. V politologickej sekcií účastníci prezentovali príspevky tematicky zamerané napríklad na riešenie zelených tém v Slovenskej republike alebo vplyv politickej kultúry obyvateľov slovensko-ukrajinského pohraničia na miestne a regionálne politické procesy. Sociálna sekcia poskytla priestor pre prezentovanie príspevkov a diskusiu napríklad na tému vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na marginalizované skupiny v Slovenskej republike. V ekonomickej sekcií účastníci prezentovali príspevky napríklad z oblasti odpadového manažmentu alebo vplyvu zamestnávania cudzincov na ekonomiku v Slovenskej republike. Právne sekcie sa zaoberali napríklad témou aktuálnych zmien vo verejnom obstarávaní, činnosťou zastupiteľstiev VÚC alebo ochranou osobných údajov maloletých v online priestore.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie