Hospodárska politika

978-80-574-0150-6

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Silvia Ručinská , Miroslav Fečko , Ondrej Mitaľ
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:272
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Popis

Vysokoškolská učebnica poskytuje ucelený prehľad teoretických východísk, základných myšlienok, koncepcií a súvislostí v problematike cieľov a nástrojov hospodárskej politiky. Učebnica sa zameriava na kombináciu teórie a praxe hospodárskej politiky a sumarizuje reálie v rámci cieľov hospodárskej politiky a jednotlivých druhov politík ako súčasti cyklu verejnej politiky v súčasných demokratických a právnych štátoch. Hospodársku politiku autori vnímajú ako verejnú politiku, ktorá je praktickou činnosťou vlád štátov, a zároveň aj etablovanou teoretickou vednou disciplínou, ktorá má svoje teoretické východiská a koncepcie. Autori hospodársku politiku sledujú aj v jej praktických implikáciách, ktoré sa prejavujú v jednotlivých parciálnych politikách. Vzhľadom na celospoločenskú významnosť a schopnosti ovplyvniť správanie ekonomických subjektov, štátu a verejnej správy, autori upriamujú pozornosť na menovú politiku, fiškálnu politiku, zahranično-obchodnú politiku, stabilizačnú politiku, politiku hospodárskej súťaže a štruktúrnu politiku a na celkové hodnotenie účinnosti hospodárskej politiky. Jednotlivé hospodárske politiky autori rozpracovávajú samostatne, a následne aj v ich vzájomných súvislostiach. Vysokoškolská učebnica je súhrnnou publikáciou približujúcou čitateľovi teóriu a prax hospodárskej politiky v Slovenskej republike a v širšom európskom priestore.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie