Cvičenia na správne držanie tela detí

ONLINE

978-80-8152-723-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Želmíra Jurašková
Spoluautori:Andrea Junger, Ján Junger
Rok vydania:2019
Dostupné od:07.03.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:91
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že na formovaní a rozvoji tela človeka mala v priebehu celej fylogenézy pohybová aktivita dominantné postavenie. Výskumy poukazujú na fakt, že už aj v  detskom veku nie je pohyb len nástrojom prevencie, ale častokrát už aj metódou riešenia následkov sedavého spôsobu života. Z rôznych oblastí spoločenského život sú následkom takéhoto spôsobu života zaznamenané poznatky o nesprávnom držaní tela, s čím veľmi úzko súvisia vertebrogénne poruchy hyperkyfóza, hyperlordóza a skolióza, ktoré sú sprevádzané bolesťou a častokrát znamenajú vylúčenie žiaka zo školskej telesnej výchovy

Odborná monografia vzniká ako zhrnutie poznatkov zameraného na svalovú nerovnováhu a potreba pomôcť deťom a mládeži pôsobiť na kvalitu držania tela preventívnymi cvičeniami, ktoré boli overené v praxi. Slúži ako výučbový materiál na naplnenie cieľov telesnej a športovej výchovy, v ktorých sa okrem iného kladie dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho držania tela a na kompenzačné a relaxačné cvičenia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie