Manažment a marketing v športe - vybrané kapitoly

ONLINE

978-80-574-0263-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Iveta Cimboláková - Richard Melichar
Rok vydania:2023
Dostupné od:11.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:83
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
DOI:https://doi.org/10.33542/MMS-0263-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolské učebné texty zahŕňajú, rozširujú a prehlbujú poznatky v oblasti manažmentu a marketingu. Vzhľadom na vývoj potrieb kontinuálneho vzdelávania a prispôsobovania sa zmenám v súčinnosti so zabezpečením efektívnej integrácie a využívania manažmentu a marketingu už aj v športovom odvetví, je daná problematika vysoko aktuálna. Vsunutím novodobých trendov do vysokoškolských učebných textov vytvára ich „inakosť“, sú predpokladom pre lepšie pochopenie, poznanie a prínos nie len teoretických vedomostí, ale výrazným spôsobom prispejú k prepojeniu na samotnú prax.
Publikácia predstavuje prospešný zdroj informácii nielen pre poslucháčov bakalárskeho štúdia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ, ale aj pre poslucháčov medziodborových študijných odborov a zameraní.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie