Rekreačné otužovanie studenou vodou

ONLINE

978-80-574-0069-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Dávid Kaško
Rok vydania:2021
Dostupné od:10.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:98
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
DOI:https://doi.org/10.33542/OSV2021-0069-1
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia je zameraná na otužovanie prostredníctvom vodného prostredia s fokusáciou na rekreačne otužujúcich jedincov. V publikácii opisujeme jednotlivé štruktúry a procesy v ľudskom tele, ktoré sú v interakcií s vodným prostredím (ako toleruje organizmus rôzne tepoty prostredia, tvorba a transport tepla v ľudskom organizme, tukové tkanivo, biorytmus a iné). Taktiež rekcie a spôsoby adaptácií ľudského tela na chladové podnety. Pre začínajúcich otužilcov uvádzame odporúčané metodiky ako začínať s otužovaním vodou. Záver publikácie ja zameraný na účinky chladovej expozície a jej rôzne variácie s ich účinkom pri využití v športovej aktivite.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie