5th International Scientific Conference „Physical Activity, Health and Quality of Life“ BOOK OF ABSTRACTS

Tlačená publikácia 5th International Scientific Conference „Physical Activity, Health and Quality of Life“

ONLINE

978-80-574-0305-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Petra Tomková - Richard Melichar
Rok vydania:2024
Dostupné od:24.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:63
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník vznikol v rámci 5. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie „Fyzická aktivita, zdravie a kvalita života“, ktorú organizoval Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Uniwersytet. HP im. Jana Długosza w Częstochowie, Národná univerzita Lesya Ukrainka Volyň a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Téma konferencie vytvorila priestor pre stretnutie odborníkov v oblasti pohybových aktivít v rôznorodých oblastiach zdravia a kvality života jednotlivcov, komunít i celej spoločnosti. Zborník obsahuje 39 príspevkov alebo abstraktov od 76 autorov z viacerých krajín.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie