Environment a jeho vybrané aspekty

ONLINE

978-80-8152-849-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Iveta Cimboláková • Henrieta Pavolová
Rok vydania:2020
Dostupné od:10.03.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:73
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Vysokoškolské učebné texty sa zaoberajú vybranými základnými poznatkami o životnom prostredí. Sú zamerané na zhrňujúce a prierezové charakteristiky, slúžia ako podklad k  prehĺbeniu poznatkov v rámci prednášok, či seminárov k danej problematike. Učebné texty sú určené pre študentov I. stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného odboru „Šport a rekreácia“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ale aj pre všetkých tých, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje environmentálne znalosti. Okruhom ako napr. environmentálne riziká, ich vplyv a možné dôsledky na zdravie populácie ktoré do problematiky životného prostredia a starostlivosti oň nepochybne patria, sa v rámci ďalšieho vzdelávania venujeme v  pripravovaných učebných textoch „Environmentálne riziká, ich vplyv a dôsledky na zdravie“. Uvedený zoznam literatúry v učebných textoch poskytne záujemcom s  hlbším záujmom o environmentálnu problematiku podrobnejšie informácie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie