Základy ultimate frisbee

ONLINE

978-80-8152-474-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Richard Melichar • Zuzana Küchelová • Klaudia Zusková
Rok vydania:2016
Dostupné od:december 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:125
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Poznámka:FRISBEE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wham-O, Inc., USA.

Popis

Túto knihu sme napísali s cieľom podporiť rozšírenie hry ultimate frisbee na Slovensku. Tento šport zaznamenáva rýchlu expanziu v náraste nielen jej rekreačných fanúšikov, ale aj výkonnostných hráčov. Jeho popularita rastie z viacerých dôvodov. Je to atraktívna dynamická hra, ktorá je ľahko dostupná z hľadiska materiálneho vybavenia i priestorových podmienok. Aj keď sa javí ako šport mladých, určite ponúka športové vyžitie rôznym vekovým skupinám. Charakter hry je učebnicovým príkladom fair play správania.
V rámci športovania je známe, že ak okrem samotnej realizácie pridáme aj techniku danej športovej disciplíny, v našom prípade hry, rastie pocit dobrého zážitku. Takže naším ďalším cieľom bolo sprostredkovať základné poznatky o genéze ultimate frisbee, pravidlách, štruktúre športového výkonu i samotnej metodike nácviku vybraných herných činností. Vychádzali sme hlavne zo zahraničných publikácií ultimate frisbee a relevantných domácich prác, ktoré súvisia s tematikou. Najcennejším prínosom tejto monografie je pretavenie empírie z dlhoročnej praxe, vrátane reprezentačných a trénerských skúseností hlavného autora publikácie do nasledujúcich stránok. Týka sa to rozpracovania metodických postupov nácviku v športovom tréningovom procese. Určite je ešte mnoho poznatkov, ktoré patria k dokonalému osvojeniu hry ultimate frisbee. Zatiaľ sme sa snažili poskytnúť základy, ktoré umožnia hrať frisbee „športovo“ a s určitým „hráčskym štandardom“.
Ultimate frisbee poskytne nové rozmery športových zážitkov a súčasne sa môže stať dobrým doplnkom zdravého životného štýlu moderného človeka.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie