Rekreačný šport, zdravie, kvalita života IV.

ONLINE

978-80-8152-603-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Potočníková • Peter Bakalár
Rok vydania:2018
Dostupné od:17.04.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština, angličtina
Počet strán:99
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. – 13. apríla 2018 v Košiciach pod záštitou rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.

Zborník obsahuje abstrakty príspevkov prezentovaných vo forme pozvaných prednášok, ústnych prezentácií a posterov počas IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rekreačný šport, zdravie, kvalita života. Konferenciu zorganizoval Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci s partnerskou organizáciou z Poľska – Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ceľom konferencie bolo nadviazať na jej predošlé ročníky, vytvoriť priestor na komunikáciu a zdieľanie skúseností a zdôrazniť význam rekreačného športu a racionálnej výživy v živote súčasného človeka.

Zborník tvorí 6 častí: prvou sú pozvané prednášky a za ňou abstrakty príspevkov z 5 sekcií konferencie: 1. Životný štýl a zdravie; 2. Diagnostika v rekreačnom športe a pohybovej rekreácii; 3. Šport a pohybová rekreácia v teórii a praxi; 4. Šport a výživa; 5. História športu a turistiky.

Zborník svojim obsahom prináša čitateľovi široké spektrum pohľadov na problematiku rekreačného športu, zdravia a kvality života.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie