Vplyv silového a aeróbneho tréningu na redukciu podkožného tuku

ONLINE

978-80-8152-172-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Alena Buková • Rastislav Feč
Vedecký redaktorKarol Feč
Rok vydania:2014
Dostupné od:26.11.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:145
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Pohybová aktivita je celosvetovo chápaná odbornou verejnosťou ako jeden z najdôležitejších faktorov pri riešení otázok prevencie verejného zdravia. Trendy moderného spôsobu života inklinujú k sedavému spôsobu života, či v pracovnej sfére, ale predovšetkým v oblasti voľného času. Pasívny spôsob života sa tak prejavuje na zdraví každého jedinca. Telovýchovní odborníci mnoho rokov apelujú na širokú verejnosť a poukazujú na množstvo rizík spojených so zanedbávaním pohybovej aktivity v akejkoľvek vekovej kategórii. Jedným zo závažných prejavov deficitu pohybovej aktivity je nadmerný nárast telesnej hmotnosti. Stále narastajúca prevalencia nadváhy a obezity a hlavne jej výskyt v čoraz mladších vekových kategóriách spôsobuje, že obezita sa stáva čím ďalej tým viac jedným z najzávažnejších rizikových faktorov a stáva sa tak jedným z najväčších problémov na celom svete. Jej globalizáciu spôsobuje najmä konzumácia vysokoenergetickej stravy a nedostatok pohybovej aktivity v dennom režime. Vzostup nadváhy a obezity je dôsledkom neadekvátneho príjmu energie vzhľadom k jej výdaju - nedostatočnému pohybovému režimu. Ako základný prostriedok nápravy tohto stavu sa ukazuje zvýšenie objemu pravidelne realizovaných pohybových aktivít, nastolenie aktívneho zdravého životného štýlu Základným vzťahom, ktorý musíme riešiť pri ovplyvňovaní nadváhy je tzv. energetická bilancia. Ak dlhodobo prevažuje príjem energie nad výdajom, jeho dôsledkom je nárast telesnej hmotnosti spôsobený zvýšením množstva telesného tuku. V danom kontexte je dôležitý výber športovo – rekreačnej aktivity. Vo vzťahu k redukcii telesného tuku je dôležitou podmienkou zostavenie cvičebného programu, ktorý by mal pozostávať nielen z aeróbnych ale i anaeróbnych aktivít.
Táto vedecká monografia podáva súbor vedeckých výskumov pojednávajúcich o možnostiach redukcie telesného tuku a jej vplyvu na svalovú hmotu a silové schopnosti za použitia rôznych režimov silového a aeróbneho tréningu a ich kombinácie u trénujúcej aj netrénujúcej populácie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie