Nadhmotnosť a obezita u vysokoškolákov. Vybrané aspekty životného štýlu a psychiky.

ONLINE

978-80-8152-905-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Klaudia Zusková, Alena Buková, Peter Bakalár, . Mirianna Brtková, Zuzana Kűchelová Martina Hančová
Vedecký redaktordoc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:170
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
DOI:https://doi.org/10.33542/NAO2020-905-4
Licencia:CC-BY-NC-SA

Popis

V Košiciach sídli viacero vysokých škôl, ktorých študenti a absolventi majú potenciál rozvíjať samých seba ako aj svoje sociálne prostredie. Aj keď nie je aktuálny výskyt nadhmotnosti a obezity v tejto časti slovenskej populácie vysoký, včasnou prevenciou môžeme ovplyvniť jej zvýšený výskyt vo vyšších vekových kategóriách. Vysoká škola na túto prevenciu poskytuje dostatočný priestor a čas. Dáva možnosť skúmať faktory, ktoré zohrávajú u vysokoškolákov dôležitú úlohu v priberaní a následne navrhovať formy intervencií pre vytváranie zdravého životného štýlu. Jednou takouto formou bol napr. program zaoberajúci sa modifikáciou telesnej hmotnosti, ktorý sme aj po ukončení grantovej úlohy zaviedli do ponuky hodín telesnej výchovy študentov jednotlivých fakúlt Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie