Informovanosť a odporúčania pre pohybové aktivity ľudí s chronickými ochoreniami na Východnom Slovensku

ONLINE

978-80-8152-994-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Alena Buková • Agata Horbacz
Rok vydania:2021
Dostupné od:20.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:121
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Poznámka:Projekt VEGA č. 1/0825/17 s názvom: „ Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku“
DOI:https://doi.org/10.33542/PA2021-995-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Cieľom tejto monografickej práce bolo zistiť mieru informovanosti a plnenia odporúčaní pre oblasť vykonávania pohybových aktivít v rizikových populačných skupinách vybraných chronických ochorení na východnom Slovensku. Rovnako nás zaujímalo, akú úlohu zohráva lekár a zdravotnícky personál pri odporúčaniach pre realizáciu pohybovej aktivity pri liečbe pacienta a či pacient dodržiava  tieto odporúčania.

Predložená prierezová štúdia realizovaná u pacientov vybraných chronických ochorení zistila, že väčšina pacientov si uvedomuje dôležitosť pohybovej aktivity pri liečbe ich ochorenia. Rovnako sme zistili, že takmer polovica pacientov dostáva od lekára iba všeobecné informácie o realizácii pohybovej aktivity. Veľmi podrobné informácie dostáva takmer tretina pacientov. Prevažná väčšina pacientov v tejto štúdii uviedla, že má informácie o minimálnych požiadavkách na pohybovú aktivitu – frekvenciu, trvanie a intenzitu zaťaženia a poznajú vhodné telesné cvičenia pre prevenciu a liečbu ich ochorenia.

Tieto výsledky podčiarkujú význam osvety a informovanosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, ktorého dôležitou súčasťou je pohybová aktivita nielen pre zdravých ľudí, ale i pre ľudí v rizikových populačných skupinách vybraných ochorení, ktoré im nebránia vo vykonávaní pohybovej aktivity.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie