Pohyb a zdravie

978-80-7097-967-9

Tlačená publikácia

Na sklade

4,28 €
4,28 € bez DPH

-50%

8,56 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Jozef Liba, • Alena Buková
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:146
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Monografická práca akcentuje zdravotnú dimenziu pohybových aktivít. Formuluje a syntetizuje východiská prozdravotného kontextu aktivít pri rešpektovaní mnohostranných interakcií činiteľov a determinantov zdravia. V rámci indikovanej oblasti smeruje k špecifikácií a zosieťovaniu empirických, odborných a výskumných prístupov tak, aby boli kompatibilné s holistickým vnímaním zdravia. Zdravotná dimenzia pohybových aktivít je prezentovaná prostredníctvom zodpovedajúcej syntézy vedomostí, princípov, koncepcií integrujúcich medicínske, biologické, psycho-sociálne, pedagogické a ďalšie prístupy a poznatky smerujúce k vyváženému formovaniu kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti. Zdôrazňuje a zdôvodňuje pozíciu cieľavedomých a primeraných pohybových aktivít ako nezastupiteľných činiteľov osobnostnej kultivácie a kvality života.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie