Šport a rekreácia

978-80-7097-997-6

Tlačená publikácia

Na sklade

3,82 €
3,82 € bez DPH

-50%

7,65 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Alena Buková • Mirianna Brtková • Karol Feč • Rastislav Feč • Milena Pullmannová Švedová • Ivan Uher
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

(Vybrané kapitoly pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach)

Trend v Európskej únii, susedných štátoch, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte je podpora športu pre všetkých, pohybovej prevencie a služieb v oblasti pohybovej rekreácie. Táto oblasť zaznamenáva expandujúci progres v oblasti vzdelávania, služieb i výskumu s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľstva. Na Slovensku v porovnaní so susednými krajinami ešte stále nedostatočne reaguje trh služieb, vzdelávania i riadenia komunálnej sféry na túto oblasť a preto podmienky pre realizáciu nie sú na požadovanej úrovni a mnohokrát brzdia rozvoj.

Študijný program Šport a rekreácia predstavuje progresívny smer v oblasti vzdelávania, pripravuje odborníkov na úrovni bakalárskeho štúdia pre oblasť voľnočasových centier (organizácia, riadenie, vedenie programov) a športových klubov v rámci telovýchovných a záujmových organizácií.

Predložená publikácia je určená pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sú v nej zahrnuté základné požiadavky a odporúčaná literatúra pre nadobudnutie vedomostí pre oblasť rekreačného športu, ktoré sa vyžadujú na prijímacích skúškach na uvedenej vysokej škole.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie