Špecifiká tvorby zájazdov námorného jachtingu

ONLINE

978-80-8152-236-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Rastislav Feč
Rok vydania:2015
Dostupné od:12. 03. 2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:192
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Cestovný ruch sa v dnešnej dobe rýchlo rozvíja. Vznikajú nové druhy turizmu, medzi ktoré patrí aj námorný jachting, ktorý sa v dnešnej dobe stáva dostupným aj pre bežného človeka. Nie je však známe, nakoľko je však tento šport atraktívny pre slovenského klienta cestovného ruchu. Vedecká monografia je prieskumného charakteru. Jej cieľom je zistiť preferencie klientov vzhľadom k charakteristikám špecifického produktu cestovného ruchu, ktorým sú zájazdy námorného jachtingu. Na zber potrebných informácii sme použili nami vytvorený dotazník. Údaje spracovali pomocou percentuálnej analýzy. Použili sme tiež korelačnú analýzu podľa Pearsona a výpočet štatistickej významnosti rozdielov pre percentuálne údaje. Za štatisticky významnú sme si zvolili 5% hladinu omylu. Výskumný súbor v podobe budúcich klientov tvorilo 573 študentov vysokých škôl, z toho 200 mužov a 373 žien. Približne 70% študentov považuje námorný jachting za príjemnú a atraktívnu aktivitu a neobáva sa morskej choroby. Asi 85% respondentov si myslí, že námorný jachting nie je cenovo dostupný pre bežného človeka. Len 24% opýtaných vníma námorný jachting ako nebezpečnú aktivitu a štatisticky významne vyššie percento mužov na 1% hladine omylu ako žien. Až 46,25% študentov si myslí, že by pravdepodobne nezvládli pozíciu člen posádky vzhľadom na svoje zručnosti a viac ako polovica opýtaných si myslí, že by licenciu kapitána nevyužili. Až 80% opýtaných je ochotných si zájazd námorného jachtingu zakúpiť. Približne polovica študentov by mala záujem o zájazd typu All Inclusive s kuchárom a na katamaráne. Asi 60% ľudí by využilo možnosť ubytovania v salóniku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie