Somatický rozvoj, funkčná zdatnosť a pohybová výkonnosť stredoškolákov prešovského regiónu

ONLINE

978-80-8152-559-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
Rok vydania:2017
Dostupné od:november 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:143
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Poznámka:Monografia je súčasťou výskumného projektu s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV – 0768 – 11, Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity.

Popis

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že na rozvoji a formovaní človeka mala v priebehu celej fylogenézy dominantné postavenie jeho pohybová aktivita. Až v druhej polovici 20. storočia človek po prvý raz nedokázal nahradiť a eliminovať výpadok pohybovej aktivity spôsobený zmenami v spôsobe života. Výrazný pokles pohybovej aktivity je príčinou znižovania úrovne telesnej zdatnosti, čo vo svojich dôsledkoch nepriaznivo ovplyvňuje aj zdravotný stav jednotlivca.

Z tohto dôvodu sme výskumný projekt riešený s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV – 0768 – 11 pod názvom „Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity“, ktorého výsledky prezentujeme v predloženej práci, zamerali na diagnostiku telesného, funkčného a motorického rozvoja stredoškolskej mládeže Prešovského samosprávneho kraja. Do výskumu sa zapojilo 82,3 % stredných škôl čo predstavovalo 14 717 stredoškolákov (7671 chlapcov a 7046 dievčat) pochádzajúcich zo všetkých regiónov PSK. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie