Klasická a športová masáž

ONLINE

978-80-8152-693-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Agata Horbacz
Rok vydania:2018
Dostupné od:10.12.20108
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:76
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Vybrané kapitoly pre študentov bakalárskeho študijného programu Šport a rekreácia.

Predkladaný vysokoškolský učebný text Klasická a športová masáž (2. vydanie doplnené) je určený študentom bakalárskeho študijného programu Šport a rekreácia. Podrobne sa venujeme klasickej a športovej masáži a iným masážnym technikám, najčastejšie používaných v športe a rekreácii. Učebné texty poskytujú rozšírené informácie o postupoch, indikáciách a kontraindikáciách masáží, potrebné pre výkon klasickej a športovej masáže v športovej oblasti.

V učebnom texte opisujeme históriu masáže, všeobecné zásady pre masérov v športovej oblasti, základné hmaty a ich prechodové varianty. Následne sa zaoberáme metodickým postupom s názornými obrázkami (vlastné zdroje) pri klasickej a športovej masáži jednotlivých častí tela. Venujeme sa základným informáciám o uplatňovaní masáže v telovýchovnej, športovej praxi a regenerácii. Pridávame do masérskych postupov aj základné hmaty pre pasívne pohyby v kĺboch.

Učebný text neobsahuje informácie týkajúce sa anatómie ľudského tela a informácie z fyziológie, pretože študenti Ústavu telesnej výchovy a športu v študijnom programe „Šport a rekreácia“ absolvujú povinné predmety: anatómia, fyziológia, prvá pomoc a psychológia. Tento text poskytuje dostatočné množstvo poznatkov z klasickej a športovej masáže, ktoré umožnia študentom zorientovať sa v danej problematike.

Získané informácie umožnia študentom vhodným výberom a použitím masážnych hmatov skvalitniť regeneráciu po fyzickej záťaži, nielen po športovom výkone. Masážou môžu prispieť k odstráneniu únavy a vyrovnávať dôsledky jednostranného zaťažovania organizmu počas denného pohybového režimu.

Masáž je praktickou činnosťou, preto by mal každý študent k jej zvládnutiu okrem teoretických vedomostí z anatómie, fyziológie, základov hygieny a psychológie, absolvovať aj praktickú výučbu masážnych techník.

Skôr ako študent začne s masážou musí poznať okrem spomínanej teórii a techniky hmatov aj zdravotný stav masírovanej osoby. V odôvodnených prípadoch je potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby. Odporúčame všetkým aj skúseným masérom konzultácie a porady s lekárom.

Mgr. Agata Horbacz, PhD., Košice 2018

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie