Úvod do športu a rekreácie

978-80-574-0045-5

Tlačená publikácia

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Junger, Andrea Junger
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:150
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Vysokoškolské učebné texty Úvod do športu a rekreácie sú určené študentom prvého ročníka v študijnom programe Šport a rekreácia. Svojim zameraním ponúkajú študentom základné informácie o orientácii daného študijného programu. Obsahom sú základné pojmy a tvorba termínov, systém vied o športe a jeho okolie, podstata a miesto športu a rekreácie v systéme spoločenských javov, šport ako špecifický druh pohybovej aktivity človeka, materiálne, ekonomické a organizačné zabezpečenie športu doma a v zahraničí a význam športu v medzinárodnom kontexte.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie