POHYBOVÉ SCHOPNOSTI A FUNKČNÝ TRÉNING STARŠÍCH ŽIEN.

Vybrané kapitoly pre študentov bakalárskeho študijného programu šport a rekreácia. 1. časť

Agata Horbacz

ONLINE

978-80-579-0151-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Agata Horbacz
Rok vydania:2022
Dostupné od:07.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebné texty tvoria analýzu vybraných pohybových schopností starších žien. Poskytujú informácie a odporúčania o realizácii pohybovej aktivity vo forme funkčného tréningu. Sú určené pre študentov bakalárskeho študijného programu Šport a rekreácia, taktiež pre iných odborníkov, venujúcich sa tejto problematike. Opisujú metodický postup cvičenia zameraného na zlepšenie alebo udržiavanie pohybových schopností. Práca opisuje základné informácie o uplatňovaní funkčných cvičení pre staršie ženy v telovýchovnej praxi a regenerácii. Tieto vysokoškolské učebné texty sú 1. vydaním. Pomocou fotografií a popisov môžu študenti vhodným výberom cvičení skvalitniť aktívny životný štýl a dopomôcť pri pohybovej regenerácií.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie