Antioxidanty a ich význam v prevencii chronických ochorení

ONLINE

978-80-8152-512-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tatiana Kimáková • Vladimír Pavlík
Rok vydania:2017
Dostupné od:20. september 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

Popis

Vedecká monografia sa zaoberá charakteristikou voľných radikálov, reaktívnymi formami kyslíka a dusíka, oxidačným stresom a jeho pôsobením na rôzne ochorenia. Rozsiahla časť je venovaná antioxidantom, ich deleniam podľa viacerých kritérií, charakteristike vybraných antioxidantov z hľadiska ich funkcií, prejavom ich nedostatku a prebytku, celkovej antioxidačnej kapacite organizmu. Osobitná časť je venovaná antioxidantom enzýmovej povahy, prirodzeným zdrojom antioxidantov vo forme vitamínov, stopových prvkov, flavonoidov, polyfenolov, či koenzýmu Q10.

Pre názornejšie pochopenie problematiky antioxidantov a ich vplyvu na zdravie populácie prezentujeme výsledky, ktoré boli súčasťou riešenia grantovej úlohy zaradenej do programu „Výskumná podpora zvyšovania obranných schopností Českej republiky pri zapojení do štruktúr NATO“. Výskumná časť bola realizovaná v rokoch 2010 – 2012 v rámci preventívnych rehabilitácií vojakov z povolania so športovým programom. Do štúdie sa zapojilo 218 vojakov z povolania, z toho 180 mužov a 38 žien. Priemerný vek respondentov predstavoval 33,3 roka. Aktuálny zdravotný stav a stravovacie návyky vojakov boli zisťované pomocou dotazníkov.

V práci sme popísali saturáciu sledovanej skupiny antioxidačnými vitamínmi a štatisticky vyhodnotili závislosť medzi ich hladinami a hodnotami ukazovateľov rizika vzniku a rozvoja kardiovaskulárnych ochorení. Jednotlivé analýzy sme realizovali na prístroji Reflotron kalibrovanom kontrolným sérom Reflotron Precinorm. Po odberoch krvi bolo u všetkých jedincov postupne vykonané antropometrické vyšetrenie (telesná hmotnosť, telesná výška, obvod pása), meranie krvného tlaku, tepová frekvencia a vyšetrenie telesnej zdatnosti cestou jednoduchých funkčných testov.

Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, študentov medicínskych, veterinárnych a prírodovedných odborov, študentov verejného zdravotníctva troch stupňov vysokoškolského štúdia. Monografia je učená pre záujemcov z radov informovanej verejnosti.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie