Rádiológia pre medikov

978-80-8152-520-9

Tlačená publikácia

15,73 €
15,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tatiana Muchová
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika rádiológie UPJŠ LF a Nemocnice Košice -Šaca a.s.

Popis

Tieto učebné texty sú určené študentom lekárskych fakúlt, obsahuje základné poznatky z rádiológie.

Rádiologické zobrazovacie metódy prežívajú stále výrazný rozvoj vďaka prístrojovej technike, ktorá umožňuje zavádzať nové diagnostické metódy, ako sú USG vyšetrenia s kontrastnou látkou, špeciálne CT vyšetrenia...

Vďaka moderným prístrojom môžeme vykonávať rôzne intervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, ako sú biopsie, drenáže...

Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť s následným delením podľa jednotlivých modalít a vyšetrovaných orgánov. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie