Ortuť v životnom prostredí ako rizikový faktor zdravia

ONLINE

978-80-8152-482-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tatiana Kimáková
Rok vydania:2017
Dostupné od:15.07.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:150
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

Popis

Táto vedecká monografia je komplexnou vedeckou prácou zameranou na prítomnosť a pôsobenie ortuti v životnom prostredí, ale aj na rizikové faktory zdravia, ktoré sú s ňou spojené. Monografia predstavuje charakteristiku ortuti v multidisciplinárnom zábere, prezentuje využitie v priemysle a v zdravotníctve, popisuje negatívne vplyvy ortuti v životnom prostredí, na zdravotný stav obyvateľstva. Zároveň prináša návrhy a odporúčania pre rizikové skupiny ľudí. Súčasťou monografie je komplexný výskum koncentrácie ortuti vo vzorkách komodít domácej i zahraničnej produkcie a vo vzorkách rastlín pomocou atómového absorpčného spektrometra AMA 254. Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, študentov medicínskych, veterinárnych, prírodovedných a poľnohospodárskych odborov ako aj pre študentov verejného zdravotníctva všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Monografia je učená aj pre všetkých záujemcov z radov informovanej verejnosti.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie