27.KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ: Miesto morfológie v súčasnej medicíne

Tlačená publikácia 27.KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ - Miesto morfológie v súčasnej medicíne

ONLINE

978-80-574-0313-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adriana Boleková - Natália Hvizdošová
Rok vydania:2024
Dostupné od:17.05.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/KMD-0313-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Košický morfologický deň je každoročné májové stretnutie morfológov, ktorého sa zúčastňujú najmä košické morfologické pracoviská. Pri tejto príležitosti sa pravidelne vydáva zborník vedeckých prác. Tohoročný zborník je vydaný pri príležitosti 27. košického morfologického dňa. V zborníku autori prezentujú výsledky svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ktoré majú charakter teoretických prehľadových štúdií a výskumných prác.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie