Aktuálne problémy epidemiológie a mikrobiológie vo výskume a klinickej praxi

Tlačená publikácia Aktuálne problémy epidemiológie a mikrobiológie vo výskume a klinickej praxi

ONLINE

978-80-574-0306-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Monika Halánová - Leonard Siegfried
Rok vydania:2024
Dostupné od:23.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Aj napriek tomu, že dominantné postavenie v celkovej morbidite a mortalite vo vyspelých krajinách majú v súčasnosti chronické neinfekčné ochorenia, epidémie infekčných ochorení, najmä tých, ktoré sú vyvolané novými alebo novo sa objavujúcimi patogénmi sa vyskytujú častejšie a šíria sa rýchlejšie a ďalej na nových územiach. Východiskové faktory tejto hrozby sú najmä ekologické a klimatické zmeny a zmeny v humánnej demografii a správaní. Veľmi závažná je aj rastúca rezistencia na ATB, v dôsledku čoho dochádza k výraznému nárastu incidencie infekčných ochorení a ich šíreniu na nové geografické lokality.

Aktuálne problémy epidemiológie a mikrobiológie vo výskume a klinickej praxi sa v súčasnosti orientujú najmä na rýchlu detekciu a následnú reakciu na diagnostikované ochorenia. V súčasnosti je stanovenie diagnózy infekčného ochorenia výsledkom klinického obrazu, poznania aktuálnej epidemiologickej situácie a laboratórneho potvrdenia etiologického agens. Identifikácia mikroorganizmov nám umožňuje jednak stanoviť správnu definitívnu diagnózu a následnú cielenú terapiu, ale tiež začať okamžite s príslušnými protiepidemickými opatreniami na kontrolu spôsobov šírenia sa infekčného agens.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie