Autonómny nervový systém v klinickej praxi

Tlačená publikácia Autonómny nervový systém v klinickej praxi

ONLINE

978-80-574-0304-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ladislav Kočan - Dušan Rybár - Róbert Rapčan
Rok vydania:2024
Dostupné od:10.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:145
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/ANS-0304-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vegetatívny nervový systém je rozsiahlou časťou periférneho nervového systému. Podieľa sa na udržiavaní homeostázy organizmu a regulácii vnútorných procesov a je z prevažnej časti voľou neovládateľný.  Inervuje hladké svaly orgánov,  ciev a kože, inervuje žľazy, v určitej miere pôsobí taktiež na priečne pruhované svalstvo orgánov v spojitosti s vegetatívnymi funkciami ako sú dýchacie svaly, svaly pažeráka a myokard. Reguluje funkcie kardiovaskulárneho, respiračného, tráviaceho, močového a pohlavného systému. Taktiež ovplyvňuje endokrinné a metabolické funkcie, termoreguláciu, emočné a behaviorálne prejavy a adaptačné reakcie na stres.                                                      

Cieľom tejto publikácie je priniesť čitateľovi komplexný a objektívny pohľad na anatomické a fyziologické špecifiká vegetatívneho nervového systému a implementáciu týchto znalostí do klinickej praxe. V publikácii popisujeme v rámci jeho jednotlivých anatomických úsekov  vegetatívneho nervového systému možnosti terapeutických intervencií pre vybrané diagnózy. Efektivita jednotlivých intervenčných výkonov pre dané ochorenie je vyjadrená v texte úrovňou dôkazov podľa aktuálnych odporúčaní medicíny založenej na dôkazoch. Publikácie je určená predovšetkým pre študentov piateho a šiesteho ročníka všeobecného lekárstva a pre lekárov pracujúcich v odbore anestéziológia, intenzívna medicína a algeziológia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie