Medical Chemistry

ONLINE

978-80-574-0268-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Marek Stupák - Lukáš Smolko - Peter Urban - Anna Birková - Jana Mašlanková - Beáta Hubková - Beáta Čižmárová - Mária Mareková
Rok vydania:2023
Dostupné od:31.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:This learning material has been prepared with support of project KEGA 014UPJŠ-4/2023.
DOI:https://doi.org/10.33542/MCH-0268-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Medical Chemistry predstavuje prehľad najdôležitejších tém všeobecnej, organickej a bioorganickej chémie pre študentov študijných programov General a Dental Medicine. Jej cieľom je poskytnúť teoretický základ pre štúdium predmetu Medical Chemistry a pre pochopenie procesov a chemických reakcií, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme. Každá kapitola prepája chemické princípy s procesmi v živých organizmoch a môže študentom pomôcť vidieť priamu aplikáciu poznatkov. Vďaka tomu predstavuje východisko pre ďalšie štúdium predmetu Medical Biochemistry, pre ktorý sú tieto poznatky nutnosťou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie