Databázy v MS Access - sprievodné texty k praktickým cvičeniam

ONLINE

978-80-574-0236-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jaroslav Majerník - Andrea Kačmariková
Rok vydania:2023
Dostupné od:11.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:166
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Podporené KEGA 003UPJŠ-4/2023, „Inovácia výučbového procesu... s využitím medicínskych simulačných nástrojov a virtuálnej reality“, KEGA 040UK-4/2022, „Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika...
DOI:https://doi.org/10.33542/DMA-0236-7
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolský ucebný text „Databázy v MS Access – sprievodné texty k praktickým cviceniam“ je urcený posluchácom lekárkych fakúlt, študentom vysokých škôl netechnického zamerania i všetkým zaciatocníkom v práci s databázami. Uvedie citatela do problematiky databázového spracovania údajov a vysvetlí základné princípy, ktoré je potrebné poznat pri tvorbe relacných databáz. Je preto vhodný pre tých, ktorí ešte s databázami nepracovali, prípadne zacali uvažovat o tom, že svoje údaje budú spravovat pomocou svojej vlastnej databázy. Avšak, užitocné informácie tu môžu nájst aj pocítacovo „skúsenejší“ používatelia. Vysokoškolský ucebný text je písaný tak, aby jeho obsah bolo možné zvládnut so základnými znalostami práce s pocítacom a programami bežiacimi v prostredí niektorej z verzií operacného systému MS Windows

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie