Kompetencie pre klinickú prax v oblasti komunikácie s pacientom

ONLINE

978-80-574-0205-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ivana Skoumalová - Zuzana Dankulincová
Rok vydania:2023
Dostupné od:01.08.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:119
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Publikácia s názvom Kompetencie pre klinickú prax v oblasti komunikácie s pacientom slúži ako podkladový a výučbový materiál. Text je vystavaný tak, aby priniesol teoretické poznatky o téme, aktuálne výskumné zistenia v danej oblasti a praktické tipy na trénovanie zručností v praxi. Poskytuje prehľadné informácie k jednotlivým častiam tréningu a je určený na získanie vedomostí, ktoré sú podkladom pre praktické zručnosti v medicínskej komunikácii a to najmä v komunikácii s pacientmi. Je určený študentom a študentkám všeobecného a zubného lekárstva na prehĺbenie vedomostí a získanie chýbajúcich zručností v medicínskej komunikácii, ktoré sú založené na dôkazoch a výskumne overených zručnostiach, ktoré majú preukázateľný pozitívny dopad na komunikáciu s pacientom.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie