Respiratory Medicine and Tuberculosis. Selected chapters

ONLINE

978-80-574-0115-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Pavol Pobeha, Ivana Paraničová, Pavol Joppa
Zostavovateľ:Pavol Pobeha
Rok vydania:2022
Dostupné od:12.8.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:164
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Publikácia Respiratory medicine and Tuberculosis- selected chapters je očakávaným študijným materiálom určeným pre študentov medicíny na lekárskych fakultách a môže slúžiť aj ako doplnková literatúra v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov špecialistov. Zostavením kapitol a obsahom nadväzuje na slovenskú verziu publikácie Vybrané kapitoly z pneumológie a ftizeológie (Editor Pavol Joppa), avšak nová publikácia problematiku pneumológie rozširuje o ďalšie nozologické jednotky a problematiky v kontexte aktuálnych poznatkov evidence based medicine. Táto kniha ku štandardným témam v pneumológii ako astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, rakovina pľúc, pneumónie, intersticiálne ochorenia a tuberkulóza pridáva najnovšie aj témy Poruchy dýchania v spánku a Respiračné zlyhávanie, čo sú témy v pneumologických publikáciách a aj v rámci vnútorných chorôb spomínané často len okrajovo. Veľkým prínosom je komplexne spracovaná kapitola o Cor pulmonale chronicum, ktorá prepája viaceré klinické odbory pneumológiu, internú medicínu a kardiológiu. Veríme, že pripravená publikácia si nájde obľubu medzi čitateľmi a bude prínosom pri vzdelávaní študentov a odborníkov z praxe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie