Viscerálna patológia cievneho pôvodu

ONLINE

978-80-8152-976-4.

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Berek
Rok vydania:2021
Dostupné od:16.03.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:91
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika cievnej chirurgie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolský učebný text „Viscerálna patológia cievneho pôvodu“  prináša pohľad na diagnostiku a liečbu, z chirurgického hľadiska, jednej z najnáročnejších oblastí cievneho systému, a to na diagnostiku a liečbu ochorení aorty a jej viscerálnych vetiev. V prvej kapitole sa autor zaoberá diagnostikou a liečbou aneuryzmy abdominálnej aorty so zameraním chirurgickú liečbu a včasnú operáciu u pacientov s diagnostikovanou ruptúrou abdominálnej aneuryzmy. Práve rozhodné a neodkladné riešenie prináša pokles v perioperačnej mortalite akútnych ruptúr abdominálnych aneuryziem. Skrátením času od príchodu pacienta s diagnostikovanou ruptúrou abdominálnej aneuryzmy po operáciu, a tiež zavedením rekuperizačných zariadení, sa podarilo znížiť perioperačnú mortalitu týchto výkonov na 20%. Druhá kapitola je venovaná akútnym a chronickým uzáverom aorty a panvových tepien. Dôraz je kladený na aortobifemorálny bypass ako „zlatý štandard“ liečby aortoiliakálneho obliteratívneho ochorenia. Akútnej mezenteriálnej ischémii je venovaná tretia kapitola. Akútna mezenteriálna ischémia je závažné ochorenie s vysokou mortalitou, ktorej príčinou je najmä neskorá diagnostika. Učebné texty prinášajú možnosti diagnostiky tohto ochorenia, ako aj prehľad jeho liečby. Štvrtá kapitola sa venuje chronickej mezenteriálnej ischémii, ktorá často krát vedie ku kachexii. Chronická mezenteriálna ischémia je značným diagnostickým problémom a cievne rekonštrukcie potrebné na jej liečbu, patria k technicky najnáročnejším. Príčinami, liečbou a prevenciou pooperačnej ischémie ľavej časti hrubého čreva sa zaoberá piata kapitola. Pri prevencii pooperačnej ischémie ľavej časti hrubého čreva pri aortoiliakálnych rekonštrukciách je kľúčové zachovanie priechodnosti aspoň jednej vnútornej panvovej tepny. Posledná kapitola prináša komplexný prehľad na diagnostiku a liečbu útlakových syndróm v abdominálnej oblasti, ako Dunbarov syndróm, „Nutcracker“ syndróm a Wilkieho syndróm.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie