Komunikácia v zdravotníckej praxi

ONLINE

978-80-8152-958-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Renáta Suchanová • Lucia Dimunová
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:109
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaná učebnica je zameraná na problematiku komunikácie v zdravotníckej praxi, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje prežívanie a správanie pacienta. Komunikačné zručnosti a prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi majú výrazný vplyv na to, ako zvláda liečbu a ako počas nej spolupracuje. Predkladaná publikácia má poslúžiť študentom k poznaniu, pochopeniu a porozumeniu psychického stavu chorého človeka. Jeho potrebám, postojom, správaniu, ale i prežívaniu choroby. Pozornosť je venovaná tiež budovaniu vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom s dôrazom na rešpekt, úctu, pravdivosť a porozumenie v komunikácii. Akcentovaná je problematika konkrétnych efektívnych komunikačných zručností, postupov či techník v interakcii s pacientom, s dôrazom na uplatňovanie empatie a proaktívneho prístupu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie