Stručný online prehľad základných pojmov a skratiek v Hygiene a vo Verejnom zdravotníctve

ONLINE

978-80-8152-943-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Diabelková
Rok vydania:2020
Dostupné od:25.11.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:172
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Práca je podporovaná grantovými projektmi KEGA 007/UPJŠ-4/2018, KEGA 008/UPJŠ-4/2020 a vnútornými projektmi IPEL VVGS-2019-1383, IPEL VVGS-2020-1662, IPEL VVGS-2019-1221 a vnútorným projektom VVGS-2020-1485.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie