Dietológia a liečebná výživa I.

ONLINE

978-80-8152-681-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Dimunová • Jana Raková • Mária Sováriová Soósová • Renáta Suchanová • Libuša Tirpáková • Mária Zamboriová
Zostavovateľ:Lucia Dimunová
Rok vydania:2018
Dostupné od:19.11.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:187
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Výživa patrí medzi základné potreby človeka. Dobrý nutričný stav jedinca má priamy vplyv na jeho rast a vývoj, na udržiavanie a podporu zdravia s dôrazom na kvalitu života. Predložená vysokoškolská učebnica zahŕňa spracovanie problematiky výživy v kontexte dietológie a liečebnej výživy. Ponúka prehľad základných zložiek potravy ako sú bielkoviny, tuky cukry, vitamíny a minerály. Podrobne spracováva špecifiká výživy v  jednotlivých vývinových obdobiach jedinca. V rámci posúdenia stavu výživy približuje možnosti hodnotenia ako sú napr. nutričný skríning, antropometrické merania, klinické a laboratórne vyšetrenia. Transparentnú orientáciu v systéme nutričnej starostlivosti o pacientov v domácom prostredí, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach predstavuje jednotný diétny systém, v ktorom sú vymedzené základné a špeciálne diéty. Samostatne sú spracované možnosti alternatívnych foriem stavovania. Enterálna a parenterálna výživa predstavuje alternatívu stravovania v čase nepriaznivého zdravotného stavu. Autori sa zameriavajú aj na spôsoby aplikácií a komplikácií spojených s podávaním týchto foriem výživy. Na záver je spracovaná problematika bezpečnosti potravín ako aj základné zásady politiky Európskej únie v tejto oblasti.

V súčasnosti tvorí dietológia a liečebná výživa dôležitú súčasť odbornej prípravy študentov zdravotníckych odborov v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania, pre ktorých je táto vysokoškolská učebnica určená.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie