DEMOKRACIA • Stav – Kontexty – Perspektívy

ONLINE

978-80-8152-134-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriel Eštok • Mária Hrehová • Renáta Bzdilová
Rok vydania:2014
Dostupné od:25. 04. 2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:200
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie

Popis

Zborník príspevkov z II. ročníka Študentskej vedeckej konferencie konanej 17. mája 2013 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zborník vznikol na základe podujatia s tematicky vyhranenou a politologicky azda najčastejšie diskutovanou problematikou demokracie. K tomu by som dodala, že podujatia sa zúčastnili aj doktorandi iných študijných odborov, ktorí tému demokracie analyzovali z iných ako politologických pozícií. Veľmi som privítala, že v zborníku sa objavil príspevok z právnej problematiky Európskej únie. Obohatením zborníka je aj príspevok z medzinárodnopolitickej problematiky, ktorá presvetľuje demokratické pravidlá uplatňujúce sa v inou ako európskom teritóriu. Ostatné príspevky načierajú do rozličných aspektov tvorby demokratického politického prostredia na Slovensku a v Európskej únii, pričom sa v nich objavujú viaceré sympatické pokusy o netradičné pohľady na rozvoj občianskej spoločnosti, verejnej a straníckej politiky.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie