Verejná správa a spoločnosť 2/2023 (časopis)

ONLINE

/ISSN 2453-9236

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorMichal Jesenko
EditoriEva Mihalíková - Darina Koreňová
Rok vydania:2023
Dostupné od:december 2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:87
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/VSS2023-2-0

Popis

Verejná správa a spoločnosť je vedecký časopis fakulty, ktorý uverejňuje vedecké príspevky, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej správy a príbuzných disciplín súvisiacich so študijným profilom a vedeckým zameraním fakulty. Časopis vychádza elektronickej verzii.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie