Učtovníctvo rozpočtových organizácií

ONLINE

978-80-574-0224-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Eva Mihaliková
Rok vydania:2023
Dostupné od:04.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:105
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/URO-0224-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predložená publikácia ponúka prierez problematikou účtovníctva a svojim obsahom je orientovaná na vedenie účtovníctva v rozpočtových organizáciách zriadených obcou a vyšším územným celkom. V úvode poukazuje na základné princípy vedenia účtovníctva a potrebu harmonizácie. Následne sa zameriava na špecifiká financovania v samosprávnych rozpočtových organizáciách a ich účtovné vyjadrenie. Ďalšie časti sú venované jednotlivým účtovým triedam, kde sa vymedzujú základné pojmy a vysvetľujú zápisy vybraných účtovných prípadov. Poslednú časť tvorí účtovná uzávierka, ktorá vymedzuje činnosti spojené s uzatváraním účtovného obdobia a poukazuje na proces zostavenia účtovnej závierky. Rozpočtové organizácie patria k subjektom verejnej správy, ktoré zostavujú iba individuálnu účtovnú závierku, ktorá ale vstupuje do konsolidovanej účtovnej závierky ich zriaďovateľa. Odvíjajúc sa od toho sú záverečné podkapitoly venované aj stručnému vysvetleniu podstaty konsolidácie, potreby auditu a spôsobu zverejňovania údajov z účtovných závierok.  

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie