Verejná správa a spoločnosť

ONLINE

978-80-574-0167-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Michal Jesenko - Martina Kantorová - Veronika Džatková - Jana Volochová
Rok vydania:2022
Dostupné od:21.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie “Verejná správa a spoločnosť“, ktorú dňa 30. septembra 2022 organizovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obsah zborník pozostáva z najnovších vedeckých poznatkov domácich a zahraničných autorov koncipovaných do tematických okruhov práva, sociológie, ekonómie a politológie. Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti z oblasti modernej teórie a praxe verejnej správy, ale aj zdieľať praktické skúseností, vytvoriť priestor na nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a inštitúciami verejnej správy a vymieňať skúseností a poznatky s pracovníkmi verejnej správny. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie