Aktuálne otázky obecnej samosprávy v Slovenskej republike - vybrané problémy malých obcí

ONLINE

(bez ISBN)

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Michal Jesenko - Jana Volochová - Andrea Košíková - Patrik Fajak
Rok vydania:2022
Dostupné od:27.10.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:45
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Financované z projektu VVGS-2021-1993 s názvom Aktuálne otázky obecnej samosprávy v Slovenskej republike – vybrané problémy malých obcí vznikol

Popis

Metodický manuál je tematicky zameraný na identifikáciu  a analýzu kľúčových problémov  samosprávy "malých" obcí vo vybraných oblastiach. Špecifikovali sme základné oblasti: financovanie kompetencii obcí, odpadové hospodárstvo a jeho financovanie, nakladanie s komunálnym odpadom. Následne je pozornosť venovaná na vytvorenie vhodných strategických riešení identifikovaných problémov prostredníctvom metodického manuálu, pri zachovaní základných princípov verejnej správy. Výsledkom našej identifikácie a následnej analýzy vybraných problémov je ponúknutie možných riešení a poukázať na opodstatnenosť potreby riešenia vybraných problémov samosprávy, ktoré bude možné využiť v praxi a ponuka možných riešení na nápravu negatívneho stavu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie