Vybrané kapitoly z gymnastických športov

978-80-8152-011-2

Tlačená publikácia

na sklade

5,24 €
5,24 € bez DPH

-50%

10,47 €


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori: Karol Feč • Milena Švedová
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Predkladaný učebný text predstavuje základný sumár informácií z gymnastiky, ktorý je v súlade s výchovno - vzdelávacím procesom. Svojím obsahom je zameraný na osvojenie základov gymnastických športov s dôrazom na problematiku športovej gymnastiky, terminológie, histórie, pravidiel, výberu talentov a problematiku motorického učenia. Učebný text je určený študentom denného a externého štúdia, trénerom v oddieloch a kluboch so zameraním na gymnastické športy. Prvá časť učebných textov je zameraná na systematiku gymnastiky v súčasnosti a historický prehľad formovania gymnastických športov s akcentom na ich charakteristiku a delenie. V druhej časti práce hlbšie analyzujeme terminológiu prosných a základy poradovej prípravy. Tretia časť práce objasňuje výber talentov a predikciu výkonnosti na základe vlastných mnohoročných praktických skúseností a výskumov v tejto oblasti. Záverečná časť práce je zameraná na základy športovej prípravy, techniku a didaktiku základných cvičebných tvarov na jednotlivých náradiach a základy hodnotenia v športovej gymnastike.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie