Námorný jachting ako produkt cestovného ruchu

ONLINE

978-80-8152-149-2

E-publikácia

5,83 €
5,83 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Rastislav Feč
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:73

Popis

Cieľom tejto vedeckej monografie bolo zistiť preferencie a postoje potenciálnych budúcich zákazníkov v podobe študentov vysokých škôl k takémuto typu zájazdov, na základe čoho bude možné vytvoriť produkt, ktorý sa bude v čo najväčšej miere zhodovať so skutočnými hodnotovými orientáciami klientov. Na zistenie potrebných informácii sme použili nami vytvorený dotazník, ktorý bol spracovaný na základe percentuálnej analýzy spolu s výpočtom štatistickej významnosti rozdielu hodnôt pre percentuálne údaje. Výsledky z tejto analýzy by mali pomôcť podnikateľským subjektom v tejto oblasti vhodne vytvoriť produkt tak, aby bol v čo najväčšej miere predateľný a aby zákazníci boli spokojní so spotrebou vytvoreného produktu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie