Časová perspektíva a vybrané aspekty na cieľ orientovaného správania sa

ONLINE

978-80-574-0051-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavol Kačmár
Vedecký redaktorprof. PhDr. Margita Mesárošová CSc.
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:294
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR 1/0748/19 „Charakteristiky rozhodovania a krízy v procese dosahovania cieľov"
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

(prehľad problematiky a metaanalýza realizovaných výskumov)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie